Hrvatska albanija.jpg Nemačka Rusija Slovenija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   контакт   |   пријава на список на линковиKултура, уметност
-

(внесете на латиница)

-

Слики, сликарство, галерии, атељеa, икони

www.bukefal.com.mk


Аrt gallery Bukefal, art gallery Ohrid Macedonia, Macedonian
Painters - Gallery Bukefal is longterm project, at the time of past
ten years of work presented more then 200 authors and over 3000
art – works
Ohrid


Makedonija


www.cac.org.mk

Центар за современи уметности - Скопје - Страници посветени
на македонски ликовни проекти и изложби
Скопје
Makedonija

www.meri.com.mk

Art Studio Goddess - online presentation of the traditional artist
Meri Anicin Pejoska

Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Фотографија, уметнички фотографии

www.kruno.org

Круно - Фото: Фотографирање во тешки услови Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Театар, театарска уметност

www.fdu.ukim.edu.mk
Факултет за Драмски Уметности- Art faculty and a scientific
training institution for film, television and theatre
Скопје
Makedonija
www.mactheatre.edu.mk Театролошка дата база - Во архивата на Институтот, во над 150
архивски кутии, веќе се чуваат десетина лични збирки/фондови
на македонските театарски творци, дигитализирани според
важечките научни стандарди. Институтот поседува и голем број
артефакти – собрани, главно, преку донации – коишто би
требало да имаат третман на музејски експонати. Проектот на
Институтот, дигиталната ениклопедија Театарот на
македонската почва, ја доби највисоката македонска награда
за научни постигнувања „Гоце Делчев“ (2003) / FDU Institute
Macedonia mactheatre Theater Theatre Theatrology
Makedonija
www.mtf.com.mk Македонски Театарски Фестивал „Војдан Чернодрински“ -
Прилеп - Македонскиот театарски фестивал "Војдан
Чернодрински" е конституиран 1965 година на иницијатива на
Здружението на драмските уметници од Република
Македонија. Фестивалот го носи името на основоположникот на
македонската драма - Војдан Чернодрински, драмски автор,
актер и режисер. Традиционално секоја година се одржува во
градот Прилеп во почетокот на месец јуни
Прилеп


Makedonija


www.puppet.com.mk

Театар за деца и младинци - Веб страници на театарот за деца
и младинци / Theater for Children and Yoth - info on future events
for children and teens
Makedonija

www.stranizza.com
Stranizza Theatre - Stranizza театар - пантомима, физички
театар, славење на театарот, животот...
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Филм

www.avalon.com.mk

Avalon - music production company, mainly of pop artists Makedonija
www.filmovi.com Filmska banka - sve što ste ikada htjeli znati o domaćem filmu;
U spomen filmskoj kulturi jedne zemlje na Balkanu

www.manaki.com.mk

International Cinematographers Film Festival "Manaki Brothers" Bitola Makedonija
Вајарство, длаборез и слични уметности

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Mузеи

www.msuskopje.org.mk

Museum of Contemporary Art / Музеј на современата уметност ... Скопје Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Посетете и листа на сајтови од музеи во светот на TOPDIRECTORYWORLD.INFO, кликнете ТУКА
Литература, пистели, книги, издаваштво, списанија за култура
www.babylonia.com.mk Bablylonia - literature and poetry from Eartern Europe Makedonija
www.blesok.com.mk

Блесок - Списание: Блесок - списание за литература и други
уметности / Blesok - magazine for literature and other arts /
Blesok - magazine for literature and other arts
Скопје

Makedonija

www.e-books.com.mk E-books - online versions of complete books Makedonija
www.isakovski.com.mk Igor Isakovski - bio of the author and a sample of his writings Makedonija
www.makedonika.org

Македоника - Списание: Македоника, журнал за македонската
историја и култура / Makedonika - online journal on macedonian
history and culture


Makedonija

www.mapa.com.mk

М@Па содржи 20 броеви на Блесок и 17 книги во е-формат. На
овој CD-ROM се вклучени и Македонскиот П.Е.Н. Центар и
Друштвото на писателите на Македонија со цел да се понуди
поширок увид во плодната македонска литература. Со повеќе
од 400 фотографии на автори и со повеќе од 550 био-
библиографски белешки, овој CD-ROM можете да го сфатите и
како референтна библиотека. Сепак, веруваме дека
најголемото достигнување на „М@Па“ е нејзината богата
содржина: околу 2 часа музика, повеќе од 1000 слики во
Блесок Галерија, и - згора на сè - неколку илјади страници
текст


Makedonija

www.matica.com.mk

Матица Македонска - Во една од најубавите книжарници во
Македонија... има нешто што ве тера да се вратите
поврторно ... и повторно ... и повторно.


Makedonija

www.prodelo.com.mk Prosvetno Delo - Publishing House Makedonija
www.svp.org.mk

Struga Poetry Evenings - official site, contains the festival
program, poetry from the participants, and reports from past
years
Struga

Makedonija

www.tabernakul.com.mkИздавач Табернакул, друштво за издавачка дејност; НЕ СЕ
ЈАДЕ, НЕ СЕ ПИЕ, НЕ ДИГА ЏЕВА. ВО ПРИНЦИП НЕ КАСА.
НЕ ВЛЕГУВА ВО CD-ПЛЕЕР. НАГОРЕ - ЛЕТА. НАДОЛУ -
УДИРА ПО ГЛАВА. МОЖЕ СО ВАС - ВО КРЕВЕТ... ШТО Е
ТОА?
Makedonijawww.templum.com.mk
Издавач Темплум, издавач на списанијата Маргина и Лифт. /
Templum - magazine for literature and poetry
Makedonija
www.turlitava.com.mk
A handful of Emotions (Grst Chuvstva) - online collection of
modern Macedonian prose and poetry
Makedonija
www.webcast.com.mk
Струшки вечери на поезијата - Презентација на најтипичните
настани на 40-тите Струшки Вечери.
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Цркви, манастири, џамии, верска содржина

www.macedonianchurch.org

Macedonian Church - information on the Macedonian Orthodox
Christian faith / American-Canadian Diocese
Makedonija

www.macedonians-nj.org

Sts. Kiril and Metodij Macedonian Orthodox Church - information
about the Macedonian Orthodox community in Cedar Grove,
New Jersey, USA
New Jersey

www.m-p-c.org


Македонска Православна Црква - Црква: Чудни страни на
МПЦ. Изработени од Александар Попоски, македонец во
Канада / Macedonian Orthodox Church - information on the
Macedonian Orthodox Christian faith, unofficial site
Makedonija


www.mpc.org.mk

Mакедонска Православна Црква - Струмичка Епархија - Web
Site на Mакедонска Православна Црква - Струмичка Епархија.
Нуди прекрасни фотографии
Makedonija

www.mpc-svetinaum.ch

St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church, Zurich,
Switzerland - information about the Macedonian Orthodox
community in Switzerland

www.povardarska-eparhija.
org.mk

Povardarska-eparhija Makedonija

www.stclementofohrid.com

St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Church - information
about the Macedonian Orthodox community in Toronto, Canada
Toronto
Kanada
Makedonija

www.
stmarymacedonianorthodoxchurch
.ca

Македонска православна црква „Света Мала Богородица“ -
МПЦ Света Мала Богородица - Кембриџ, Онтарио - Канада
Кембриџ

Kanada

www.svetipetaripavle.org

St. Peter and Paul Macedonian Orthodox Cathedral - information
about the Macedonian Orthodox community in Crown Point,
Indiana, USA
Crown Point

www.veronauka.com.mk

Veronauka Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Историско – културна содржина

www.historyofmacedonia.org

History of Macedonia - info on the history of Macedonia and the
Macedonians

Makedonija

www.soros.org.mk

Trebenishta - online guide of one of the most popular
archeological sites in Macedonia
Makedonija
Oстаната и мешана културна содржина
www.artimpresia.com
Галерија Артимпресија - Бугарска виртуална галерија за
култура и уметност
www.atcm.org.mk

Association of Technical Culture of Macedonia, contains
information about the astronautical, cinema, photo, underwater
and similar clubs
Makedonija

www.babylonia.com.mk


Babylonia - Еднаш, многу одамна, луѓето почнаа да градат
кула. Беа сложни и кулата брзо растеше во височина. Еден
ден, Господ помисли дека луѓето премногу се доближиле до
него. За да им го попречи патот кон небото, Господ им ги
измеша јазиците. Дотогашната слога се претвори во какофонија
од неразбирливи звуци. Луѓето веќе не можеа да градат
заедно… Кулата Вавилонска се урна, а луѓето тажеа врз
урнатините. На различни јазици
Makedonija


www.cdnh.edu.mk
ЦДНН - Центар за дигитализација на културно наследство на
Македонија
Makedonija
www.culture.org.mk
Come to Macedonia and Your Heart Will Remain Here / Info on
Macedonia
Makedonija
www.dktetovo.com.mk Дом на културата „Иљо Антески - Смок“ Тетово Makedonija
www.kalamus.com.mk
Каламус - За прв пат во Македонија. Библијата низ историјата
и уметноста во Македонија на CD-ROM...

Makedonija
www.kontrapunkt-mk.org Контрапункт - Веб страници на културниот центар Точка Makedonija
www.kultura.gov.mk
Министерство за култура / Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Makedonija
www.lokomotiva.org.mk
Welcome to LOKOMOTIVA Centre for New Initiatives in Arts and
Culture
Makedonija
www.macedonia.co.uk
Macedonian Cultural and Information Center - agency for
preservation and promotion of Macedonian culture and art

Makedonija
www.manu.edu.mk Македонска академија на науките и уметностите Makedonija
www.metamak.mk

Pavilion of the Republic of Macedonia at the 11th International
Architecture Exhibition La biennale di Venezia; Information related
to Metamak Cutouts project
Makedonija

www.multimedia.org.mk

Мултимедија - ПАЦ Мултимедија има цел да влијае на
развивањето на интелектуалните и естетските хоризонти на
уметничкиот систем


Makedonija

www.ngoartstudio.org.mk NGO Art Studio / НВО Арт студио Скопје Makedonija
www.o-p-a.org

Опсесивно посесивна агресија - Официјален сајт на арт групата
ОПА (Опсесивно посесивна агресија - Денис Сарагиновски &
Слободанка Стевческа)
Makedonija

www.orce.com.mk
Ансамбл за народни песни и ора "Орце Николов". "Ние,
Македонците немаме пирамиди и сфинги, нашата таковина не е
украсена со палати на материјалните паметници, но имаме
нешто кое ниту вековите, ниту природните стихии, ниту
демонската рака на насилниците неможат да го разурнат...

Makedonija

www.reper.net.mk
Репер - Прв бесплатен е-зине за критичко промислување на
уметностите

Makedonija
www.scca.org.mk Soros Center for Contemporary Arts (SCCA) Makedonija
www.spiritofohrid.com.mk Spirit of Ohrid - Првокласен културен настан Ohrid Makedonija

www.srbi.org.mk
СПОНА, Културно-информативни центар Срба у Републици
Македонији / Cultural and informational centre of Serbs ...
Скопље
Makedonija
www.stefani-sen-senar.com Стефани Сен Сенар - Писателка со македонско потекло Makedonija
www.tangsoo.com

MK Kim Martial Arts - welcome! tang soo! To receive the latest
school news and updates sign-up by clicking here! US-K Martial
Arts has the best of everything that there is to...
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora


Astrologija, izrada horoskopa, izrada natalnih karti, Beograd