Hrvatska albanija.jpg Nemačka Rusija Slovenija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   контакт   |   пријава на список на линковиПолитика, странки
-

(внесете на латиница)

-
Политички странки
www.bdi.org.mk
Демократска унија за интеграција / Official website BDI Bashkimi
Demokratik per Integrim
Makedonija
www.dom.org.mk Демократска обнова на Македонија Makedonija
www.florina.org
Rainbow Party - official site of the human rights movement of the
Macedonians in Republic of Greece
Makedonija
www.internetpartija.com Интернет партија на Македонија Makedonija
www.ldp.org.mk
Либерално демократска партија / Official site of the Liberal
Democratic Party of Macedonia
Makedonija
www.makedonijaese.com МАКЕДОНИЈА Е СЕ - ПАРТИЈА НА НАРОДОТ НА СЛОБОДАТА Makedonija
www.nsdp.org.mk Нова социјалдемократска партија Makedonija
www.nsmakedonaca.org.rs Nacionalni savet Makedonaca u Srbiji Srbija
www.pei.org.mk Партија за европска иднина ПЕИ Makedonija
www.sdsm.org.mk
Социјалдемократски сојуз на Македонија / Official site of the
Social Democratic Alliance of Macedonia
Makedonija
www.sec.mk Državna izborna komisija Makedonija
www.spm.org.mk Социјалистичка Партија на Македонија Makedonija
www.vmro.org.mk ВМРО Makedonija
www.vmro-dpmne.org.mk ВМРО - Демократска партија за македонско национално
единство / VMRO-DPMNE - official site of VMRO - Democratic
Party for Macedonian National Unity
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Невладини организации (НВО), здруженија на граѓани и слично
www.adi.org.mk ADI | The Association for Democratic Initiatives | NGO in Gostivar
- The Association for Democratic Initiatives is a multiethnic non-
governmental organization
Gostivar

Makedonija

www.agtis.org.mk Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка АГТИС Прилеп Makedonija
www.all4fairtrials.org.mk
Сите за правично судење - Дома - коалиција „Сите за правично
судење“
Makedonija
www.amos.org.mk АМОС - Центар за човекови права од Битола Битола Makedonija
www.atamacedonia.org.mk Euro-Atlantic Council of Macedonia Makedonija
www.civicworld.org.mk
Civic World - building a society for all of its citizens; Resources
for NGOs in Macedonia
Makedonija
www.civil.org.mk Civil- 60 years of Human Rights. MAKE A STEP! The world of
today is tormented by severe human rights violations both in
peace and war...
Makedonija

www.crpm.org.mk Welcome to CRPM the N.1 Think Tank in Macedonia- CRPM is a
non-profit research and policy institute based in Skopje which
aims to produce practical, independent and timely analysis of
developments in ...
Makedonija


www.detstvo.org.mk
Detstvo - Stop Use Child Soldiers, Shelter for street children -
Children's hope; Learning democracy...
Makedonija
www.gocedelcev.com Macedonian Community in Göteborg - official site
www.idscs.org.mk
Institut za Demokratija Makedonija / Insitute for democracy Macedonia Makedonija
www.komspi.mk Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер / Комисијата се грижи за
спроведување на одредбите од Законот за слободен пристап до
информациите од јавен карактер; одлучува по жалби против
решението и заклучокот со кој имателот на информацијата го
одбил барањето за пристап до информации на барателите
Скопје Makedonija
www.lastrada.org.mk
Превенција на трговија со луѓе и директна поддршка на жртви
од трговија со луѓе
Makedonija
www.macedonians.co.uk Macedonian Community in the UK - official site  
www.makedonija.infoMacedonia for the Macedonians ; An examination of Macedonian issues including: independence of the Republic of Macedonia, annexation of Aegean Macedonia by Greece, annexation of Pirin Macedonia by Bulgaria, human rights violations against Macedonians, etc. Makedonijawww.makedonskisojuz.com Macedonian Community in Sweden - official site
www.mcgo.org.mk

Македонски центар за граѓанско образование - Македонскиот
центар за граѓанско образование е локална организација,
резултат на завршениот проект „Пат кон граѓанско општество“
Makedonija

www.mcms.org.mk

Македонски центар за меѓународна соработка - Страници на
МЦМС, здружение на граѓани со фокус на помош на
неразвиени подрачја и хуманитарна помош
Makedonija

www.mhc.org.mk MHCHR - Macedonian Helsinki Committe for Human Rights Makedonija
www.most.org.mk
Граѓанска асоцијација МОСТ - Развој на демократските институции Makedonija
www.nationalromacentrum.org
Национален Ромски Центар - Националниот Ромски Центар е
невладина организација која соработува со релевантни актери
и работи за активна партиципација и интеграција на Ромите,
засновувајќи ја својата работа на принципите на модерното
мултиетничко европско општество
Makedonijawww.ndc.org.mk
Нансен Дијалог Центар - НДЦ Скопје, невладина организација
која работи на полето на неформална едукација со политичари,
средношколци и локална самоуправа / Nansen Dialogue Center -
Macedonia - building, sustainable democratic community for all
citizens
Скопје Makedonija
www.newbalkanpolitics.org.mk
Нова балканска политика - Нова балканска политика е прво
македонско електронско списание од областа на
општествените науки, што ќе покрива’ балкански теми и
прашања. Тоа ќе ги обработува, пред се, темите од
политичката теорија и меѓународните односи (демократија,
цивилно општество, безбедност, етно-политички конфликти,
сувереност, толеранција итн. ), кои се однесуваат на
Македонија и на Балканот во целина
  Makedonija
www.polioplus.org.mk
POLIO PLUS - Movement Against Disability / Centar za napredni
komunikacii
Makedonija
www.som.org.mk
Специјална олимпијада Македонија - Невладина, непрофитна
организација

Makedonija
www.sozm.org.mk
СОЖМ Скопје - Сојуз на организациите на жените на
Македонија / Union of the Women's Organizations of Macedonia -
official site
Makedonija

www.sppmd.org.mk Council for Prevention of Juvenile Delinquency Makedonija

www.srbi.org.mk
СПОНА, Културно-информативни центар Срба у Републици
Македонији / Cultural and informational centre of Serbs ...
Скопље Makedonija
www.transparency.org.mk Транспарентност Македонија Makedonija
www.undp.org.mk
UNDP | THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | UNDP, the United Nations Development Programme, creates and supports partnerships to fight poverty and leads in advice, advocacy and resources to empower the poor Makedonija
www.womsvetinikole.org.mk
Организација на жени на Општина Свети Николе - Основната
мисија на Организацијата е да дејствува во правец на
унапредување на положбата на жените во сите сфери и работа
со деца, младинци и стари лица преку разни форми
Свети Николе Makedonija
www.ycp.org.mk
Младински Совет Прилеп - Портфолио на Младински Совет од
Прилеп; Реализирани проекти, фото галерија, донатори.
Прилеп
Makedonija
www.zels.org.mk
Заедница на единиците на локална самоуправа на Република
Македон - ЗЕЛС е систем со две гранки составен од Домот на
градоначалниците и Домот на советите на општините. Домот на
градоначалниците е тело на Заедницата, кое по функција, се
состои од градоначалници од сите општини во Република
Македонија и градоначалникот на градот Скопје
Makedonija
www.zfr.org.mk
Здружение на финансиски работници - Здружението на
финансиски работници официјално беше признаено од
македонските власти како невладина, професионална
организација во ноември 1997.
Makedonija


Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Aмбасади
www.ambafrance-mk.org Амбасада на Франција Скопје Makedonija
www.ambasadabih.org.mk Ambasada Bosne i Hercegovine u Skoplju Скопје Makedonija
www.missions.gov.mk Дипломатско-конзуларни претставништва на Република
Македонија во странство
www.scgembassy.org.mk
Амбасада на Република Србија Скопје Makedonija
www.skopje.diplo.de Германска амбасада Скопје Скопје Makedonija
www.skopje.embassy.si Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju Скопје Makedonija
www.ukinmacedonia.fco.gov.uk Амбасада на Обединетото Кралство Скопје Makedonija
www.un.org.mk United Nations the former Yugoslav Republic of Macedonia Скопје Makedonija
www.uskup.be.mfa.gov.tr TURKISH EMBASSY IN SKOPJE Скопје Makedonija
www.skopje.diplo.de Амбасада на Германија Скопје Makedonija
http://mk.china-embassy.org Embassy of the People's Republic of China in the Republic of
Macedonia
Скопје Makedonija